Wat is een doula?

Een doula is een persoon die ondersteuning geeft voor, tijdens en na een geboorte.

Het gaat daarbij om niet-medische zorg.

 

Continue aanwezigheid

Een uniek aspect van doula-ondersteuning is dat een doula de hele bevalling bij je blijft, continue aanwezigheid en ondersteuning is een van de elementen die -ook klinisch bewezen!- bijdraagt aan een positieve geboorte-ervaring én aan aanzienlijk minder kans op complicaties.

Dat is eigenlijk heel logisch: als je je prettig en veilig voelt, wordt het makkelijker om je te laten leiden door je lichaam en je over te geven aan het geboorteproces.

 

In 2012 kwam uit onderzoek naar voren dat de continue steun bij de bevalling zorgt voor:

- 28% minder keizersneden

- 9% minder verzoek om pijnstilling

- 12% meer kans op een spontane vaginale geboorte

- 14% minder kans dat de baby na de geboorte onder medisch toezicht blijft.

Bovendien is er een grotere kans dat beide ouders terugkijken op een positieve ervaring van de bevalling.  

 

 

De partner

Het lijkt tegenstrijdig maar de ervaring is dat de aanwezigheid van een doula bij partners meer ruimte geeft voor hun eigen proces.

De doula neemt zorgtaken over waardoor de partner zich beter kan focussen op de moeder en zichzelf; er ontstaat dan ruimte voor een heel intiem en intensief samenzijn.

In de aanloop naar de bevalling is het ook fijn om als partner samen met de moeder en doula te praten over gevoelens, angsten en verwachtingen en ook samen hele praktische oefeningen te doen, bijvoorbeeld voor natuurlijke pijnstilling en baringshoudingen. Voor de partner is het heel bekrachtigend om te weten hoe je je barende vrouw kan ondersteunen!

Als je geen partner hebt, kan doula ondersteuning de ideale uitkomst zijn. De doula is dan jouw bevallingspartner of een aanvulling op je "geboorte-team" dat bestaat uit familielid/vriend of vriendin/zorgverleners.

 

Lees hier wat Kiind schrijft over bevallen met een doula 

What is a doula?

 A doula is a person who supplies non medical support during pregnancy, birth and the post partum period.

 

Continuous Support

 A unique aspect of doula support is the continuity of it: a doula can stay with you during the entire birthing process and this has been proven – also clinically- to contribute to a positive birth-experience and significantly less complications (resulting in less interventions).

In 2012 a study showed:

- a 28% reduction of sectio’s

- a 9% decrease in usage of pain medication during labour

- a 12% increase in spontaneous vaginal births

- a 14% decrease of babies who have to remain hospitalized for a longer period

 

There was also a significant increase in the number of parents who stated they looked back on the birth experience in a positive way.

So logical if you think about it: if you feel comfortable and safe, it becomes easier to tune in to your body and trust and go with the birthing-flow!

 

The partner

It may sound like a contradiction but the presence of a doula can actually create more space for the personal experience of the partner.

Why? Because a doula can (with permission ofcourse) perform supporting tasks, that would often fall on the shoulders of the partner “automatically”.

Therefore, the partner can focus on the birthing woman’s AND his/her own experience: in this way an emotional space opens up for the  intimate and intensive connection between mother and partner in the birthing process.

It is also valuable to be able to discuss and share your experience as a partner during the pregnancy. Partners often open up about their own emotions, fears and expectations about the life event which is to come. The partner can also become educated about practical support like assisting with a variety of birthing positions and applying natural pain management during contractions.

It is very empowering to know that you are able to support a woman during labour!

 

And yes: if you do not have a partner, a doula can be the ideal birthing companion and a valuable addition to your “birthing team” that may consist of a family member or friend and care provider.