Wie zijn wij

Wij zijn zes doula's met verschillende culturele en professionele achtergronden die jouw zwangerschapservaring willen verrijken met onze eigen stijl van doula-ondersteuning en onze aparte specialismen.

Wij vormen samen dit collectief terwijl we onze eigen doula-praktijken ook individueel voortzetten.

 Ons doel is om een bijzondere vertrouwensband op te bouwen met de bewoners en de zorgverleners in Noord zodat hier een positief “geboorte-klimaat” groeit (en bloeit).

Wij wonen zelf in verschillende buurten in dit stadsdeel of rondom Noord en wij geloven dat doulazorg kan bijdragen aan de ontwikkeling van dit gebied.

Onze visie is een belangrijke bijdrage te leveren aan de geboortezorg, bekend te zijn bij en vertrouwd te worden door verloskundigenpraktijken en ziekenhuizen, terwijl we samen de moeders ondersteunen.

 

Who are we

We are six doulas with different cultural and professional backgrounds who want to

enrich your pregnancy journey with our own unique personalities and specialisations.

While being part of this collective, each of us will keep working

independently with our own clients.

Our goal is to create a special and trustworthy relationship with the inhabitants and

care providers in the Noord area. As we live in different neighbourhoods of

Amsterdam Noord, we identify the need of doula services as a way to contribute to the development of this area.

We envision to be important players, known and trusted by midwifery agencies, hospitals,

keeping the mothers in the centre of everything we do.

Laurina Cerredo www.doulalau.nl

Marieke Dongelmans www.doulanoord.nl

Valentina Cenedese www.doulentina.com


Annemiek Verbeek www.tamelijkbriljant.nl

Marlene Höning www.doulamarlene.nl

Maura van der Niet www.mamedoula.nl